Med anor från 1982

Härryda Företagarförening bildades för drygt 35 år sedan.

HFFs mål är att skapa gemenskap och dialog, vara en samarbetspartner, möjliggöra att få presentera sin affärsidé och verksamhet för andra företag, bygga nätverk och bidra till nya affärer.

Medlemmar består av etablerade företag inom och nära Härryda kommun samt organisationer och utbildningsväsen som arbetar för företagens bästa.

STYRELSEN

MIKAEL JOHANNISON

ORDFÖRANDE

JOHAN ARNMARKER

SEKRETERARE

JAN-ERIK NYLANDER

KASSÖR

ANDERS SKALSKY

LEDAMOT

HELENA ALTERBY NORDSTRÖM

LEDAMOT

HENRIK STÅHL

LEDAMOT

CHRISTIAN DOHBER

LEDAMOT

ELISABETH SEMBE

LEDAMOT

MARJUT MOLÉN

LEDAMOT
VILL DU VETA MER?

SAMARBETSPARTNERS