Med anor från 1982

Härryda Företagarförening bildades för drygt 35 år sedan.

HFFs mål är att skapa gemenskap och dialog, vara en samarbetspartner, möjliggöra att få presentera sin affärsidé och verksamhet för andra företag, bygga nätverk och bidra till nya affärer.

Medlemmar består av etablerade företag inom och nära Härryda kommun samt organisationer och utbildningsväsen som arbetar för företagens bästa.

“Min tid i HFF har varit och fortsätter att vara riktigt rolig. De sociala bitarna som medföljer gör min arbetsvecka mer intressant. Min verksamhet har gynnats av att diskutera och samtala med de andra medlemmarna. ”

JOHN D • PROJEKTLEDARE

STYRELSEN

MIKAEL JOHANNISON

ORDFÖRANDE

JOHAN ARNMARKER

SEKRETERARE

JAN-ERIK NYLANDER

KASSÖR

HENRIK NILSSON

LEDAMOT

HELENA ALTERBY NORDSTRÖM

LEDAMOT

HENRIK STÅHL

LEDAMOT

PER CLAUSÉN

LEDAMOT

ELISABETH SEMBE

LEDAMOT
VILL DU VETA MER?

SAMARBETSPARTNERS